Finns kvalster i kläder?

Finns kvalster i kläder? Ja, kvalster finns i kläder. Kvalster är små spindelliknande djur som trivs i mjuka material som textilier, särskilt sängkläder, täcken, kuddar och kläder. De kan lätt sprida sig från en plats till en annan via damm och luftburna partiklar. Därför är det viktigt att ta regelbundna åtgärder för att förebygga och bekämpa kvalster i kläder och hem.

Sammanfattning

 • Finns kvalster i kläder? Ja, kvalster trivs i mjuka och fuktiga material som sängkläder, täcken, kuddar och kläder.
 • Du kan minska spridningen av kvalster genom att installera en luftrenare mot damm som hjälper till att samla upp kvalster och andra dammpartiklar.
 • Kvalster lever på hudrester: Kvalster livnär sig på hudflagor och är aktiva nattetid.

De flesta av oss brukar stoppa undan kläder, filtar och sängkläder som inte används längst bak i garderoben. Under tiden som kläderna är undanstoppade kan en hel del kvalster överleva och föröka sig under tiden. När du sedan ska använda kläderna igen efter några månader, sprids kvalsterna snabbt i hemmet.

Kvalster är små djur som finns i hemmet och som du inte kan se med blotta ögat. De är vanligt förekommande i sovrummet och i soffan, men kvalster kan även finnas i kläder och i andra hemtextiler. För de flesta är kvalster helt ofarliga, men kan orsaka allergiproblem för de som är extra känsliga eller för de som har astmaproblem.

Kvalster lever i några månader och lägger under sin livstid flera hundra ägg, vilket gör att de snabbt förökar sig och sprider sig i hemmet. Kvalsterna lever på döda hudceller från vår kropp och kan överleva under en längre period i mörka garderober med hög luftfuktighet.

Tecken på att du har kvalster i kläder

Om du misstänker att det finns kvalster i dina kläder, i sängen eller på soffan så kan du uppleva allergiliknande symptom såsom kliande ögon, vattnig snuva eller andra förkylningsliknande symptom. I sällsynta fall kan även kvalsterallergi orsaka en allvarlig allergisk reaktion, även om detta är mycket ovanligt.

 • Vattnig snuva
 • Nyser mycket
 • Kliande ögon
 • Andra förkylningsliknande symptom
 • Kan i sällsynta fall ge en allvarlig allergisk reaktion

Finns kvalster i kläder

Vad kan man göra om man har kvalster i kläder?

Om du har upptäckt att det finns kvalster i dina kläder finns det några knep du kan ta till för att åtgärda problemet.

 • Tvätta kläderna innan du använder dem

Om du stoppat undan kläder för säsongen bör du tvätta dem i 60 grader innan du vill  börja använda dem igen. I temperaturer under 60 grader överlever kvalsterna och kan därmed föröka sig även fast du inte använder kläderna.

 • Undvik att förvara kläderna i ett mörkt utrymme med hög fuktighet

Kvalster trivs bra i mörka utrymmen med hög fuktighet. Därför gör du rätt i att se till att din garderob har ett bra luftgenomdrag där både luft och ljus kan komma in. Tvätta kläderna i minst 60 grader innan du stoppar undan dem och undvik att förvara dem i fuktiga utrymmen såsom förråd, källare eller vindar.

 • Installera en luftrenare och en avfuktare

En luftrenare mot damm hjälper till att ta bort damm, kvalster och andra allergiframkallande partiklar från luften i hemmet. Om du har en hög luftfuktighet i hemmet kan du med fördel även installera en avfuktare som hjälper till att hålla luftfuktigheten på en bra nivå och som därmed minskar antalet kvalster i hemmet. 

 • Dammsug och städa ofta

Finns kvalster i soffan och på andra platser i hemmet? Ja, kvalster trivs bra i soffor och andra hemtextiler där de överlever på hudrester från våra kroppar. Därför är det även viktigt att du dammsuger och städar hemmet ofta. Dammsug, damma av och byt sängkläder varje vecka för att undvika att kvalsterna sprider sig till dina kläder. 

 • Håll garderoben ren 

Det går utan att säga att det är viktigt att hålla garderoben ren. Städa garderoben ofta och se till att damm inte samlar sig bland dina kläder. Du bör även undvika att lägga tillbaka kläder som du använt utan att tvätta dem innan. 

Din varukorg är tom. Lägg till produkter för att gå vidare.