Hur sprider sig kvalster?

Kvalster sprider sig via föremål, mänsklig kontakt och via luftburna partiklar. Kvalster kan enkelt sprida sig från en plats till en annan genom föremål, inklusive kläder, möbler och sängkläder. Kvalster kan också sprida sig genom hemmet via luftburna partiklar som samlas upp i dammet.

Sammanfattning

  • Kvalster sprider sig via föremål som kläder, möbler och sängkläder.
  • Kvalster sprider sig även genom luftburna partiklar som transporteras i hemmet.
  • Kvalster sprider sig via mänsklig kontakt, när en person besöker en infekterad plats och tar med sig kvalster till sitt hem.

Kvalster är små spindelliknande djur som finns i alla hem och sprider sig via damm. De trivs bäst i sovrummet där de lever på hudrester och hudflagor som faller av medan vi sover. Kvalster sprider sig snabbt i hemmet och kan även hittas i madrasser, möbler, mattor, kläder och andra hemtextiler. 

Idag finns det ungefär 1 miljon olika kvalster. Huskvalster är den vanligaste typen av kvalster som vi kommer i kontakt med. De har en livstid på cirka 3 månader och förökar sig snabbt genom att lägga ägg som sprider sig via damm och textiler. Inom bara ett år kan de ha förökat sig till flera miljoner. 

Vi kan inte se kvalster med blotta ögat, men de finns i alla hem runt om i världen. De lever på hudrester och trivs bäst i sovrummet där luftfuktigheten och temperaturen är optimal för deras överlevnad. Även om du stoppar undan kläder, textiler och sängkläder för säsongen kan de överleva i flera månader och hinna föröka sig under tiden. 

Kvalsterallergi

Kvalster kan inte skada möbler, textiler eller livsmedel. De kan inte heller bita eller skada människor. Däremot kan de ge upphov till allergisymptom, såsom rinniga ögon, vattnig snuva och andra förkylningsliknande symtom. Så egentligen kan man inte vara allergisk mot kvalster i sig, utan de som upplever kvalsterallergi är egentligen allergiska mot avföringen från kvalster. Avföringen innehåller specifika enzymer som kan orsaka astma och allergiproblem. 

Hur sprider sig kvalster

Tecken på att kvalster har spridit sig i ditt hem

Hur vet du att kvalster har spridit sig i hemmet? Nedan har vi listat några symptom som tyder på att du har kvalster i hemmet.

  • Vattnig snuva
  • Nyser mycket
  • Kliande ögon
  • Andra förkylningsliknande symptom speciellt under morgonen
  • Kan i sällsynta fall ge en allvarlig allergisk reaktion

Vad du kan göra för att minska spridningen av kvalster

Finns kvalster i soffan? Ja, kvalster finns i soffor och andra möbler runt om i hemmet. För att minska spridningen av kvalster bör du först och främst utvärdera hur luftfuktigheten ser ut i hemmet, speciellt i sovrummet och vid soffan där kvalster ofta förekommer. Du bör även tvätta sängkläder och textiler ofta i höga temperaturer som dödar kvalsterna. Nedan går vi igenom andra åtgärder för att minska spridningen av kvalster i hemmet. 

Använd skydd för kudde och täcke

Om du upplever symtom på kvalsterallergi kan det vara en god idé att införskaffa speciella skydd för kuddar och täcken. Dessa skydd förhindrar att enzymerna från kvalsters avföring släpps igenom vilket minskar allergisymptomen som du kan uppleva. 

Tvätta sängkläder och hemtextiler

Tvätta sängkläder i minst 60 grader varannan vecka. Kvalster tål inte dessa höga temperaturer, vilket minskar risken för att kvalster sprider sig i hemmet. 

Installera en avfuktare

Kvalster trivs bra i mörka rum med en hög luftfuktighet mellan 70-80%. Om du har en hög luftfuktighet i hemmet kan du med fördel installera en avfuktare eller en luftrenare mot damm som sänker luftfuktigheten och som filtrerar bort kvalster och andra allergener. Vid en luftfuktighet på 45% eller lägre blir det svårare för kvalster att överleva och föröka sig.

Bädda inte sängen

Fick du som barn lära dig att bädda sängen direkt på morgonen? Glöm det. Låt gärna sängen vara obäddad ett tag för att undvika att fukt och värme stannar kvar i sängkläderna. 

Vädra rummet

Kan man vädra bort kvalster? Nja, man kan inte vädra bort kvalster i sig, men genom att öppna fönstret en stund på morgonen kan man sänka luftfuktigheten i rummet. Kvalster trivs bra i höga temperaturer, så en temperatur under 18 grader gör det svårare för kvalster att föröka sig.

Din varukorg är tom. Lägg till produkter för att gå vidare.